Termeni și Condiții

INTRODUCERE

De ce este important să citiţi aceste rânduri?
Pentru că aici veţi găsi informaţii despre conduita acceptabilă pe durata utilizării serviciilor diananeamtu.ro, despre natura serviciilor oferite, despre taxele percepute, condiţii de comandare a serviciilor/produselor,  dacă şi când aveţi dreptul să publicaţi link-uri de legătură către site-ul nostru, cum să interacţionaţi cu site-ul, care este politica de utilizare acceptabilă, drepturile şi obligaţiile noastre/ale dvs. şi multe altele.

Întrucât aceste politici au fost create pentru a asigura un plus de transparentă, eficientă şi profesionalism în servirea dvs., vă mulţumim anticipat pentru că le veţi respecta în decursul colaborării noastre.

Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să luaţi legătura cu noi pe e-mail la teo.diananeamtu@gmail.com.

TERMENI DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Această pagină (și documentele la care se referă) vă indică termenii de utilizare ai site-ului nostru www.diananeamtu.ro (denumit în continuare “site” sau “noi”), fie ca oaspete, fie ca utilizator înregistrat. Citiți cu atenție acești termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul. Prin utilizarea site-ului nostru, acceptați acești termeni de utilizare și sunteți de acord să îi respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați site-ul / serviciile / produsele by Diana Neamtu.

SITE-UL NOSTRU

Permitem temporar accesul la site-ul nostru și ne rezervăm dreptul de a retrage, restrânge sau modifica site-ul în orice moment și fără notificare. Nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, site-ul nostru este indisponibil în orice moment sau dacă conținutul este modificat sau depășit.

Pentru siguranţa dvs., vă rugăm să tratați confidențial orice user ca utilizator, orice parolă sau altă caracteristică de securitate în legătură cu site-ul nostru. Dacă nu sunt respectați acești termeni de utilizare, exista posibilitatea ca un astfel de cont, parolă sau funcție să fie dezactivate fără notificare.

Vă rugăm să citiţi şi să respectați prevederile Politicii de utilizare acceptabilă când folosiţi site-ul şi serviciile oferite pe site.

Este responsabilitatea dvs. ca oricine care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii dvs. la internet să fie de asemenea conștient de acești termeni și să îi respecte.

Indiferent dacă sunteți vizitator sau utilizator înregistrat, trebuie să utilizați site-ul nostru numai în scopuri legale evitând cu stricteţe orice activitate frauduloasă şi orice activitate care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă, națională sau internațională.

CONDUITA ACCEPTABILĂ

Prin utilizarea acestui site și/sau a serviciilor oferite, sunteți de acord din punct de vedere legal și moral cu următoarele:
-Folosiţi un limbaj adecvat, calm şi politicos, pe întreaga perioadă de folosire a serviciilor oferite de acest site (articole, conţinut scris, sesiuni individuale, cursuri şi evenimente etc.);
-Aveţi vârsta de 18 ani sau mai mult. Orice persoană sub 18 ani trebuie să aibă un adult prezent în orice moment sau acordul scris al unui adult;
-www.diananeamtu.ro si fondatorii acestiua nu pot să fie trasi la răspundere pentru folosirea necorespunzătoare a serviciilor/produselor oferite aici și își rezervă dreptul de a refuza sau de a pune capăt serviciilor în orice moment în cazul în care una sau mai multe dintre condiţiile de mai sus sunt încălcate.

CONTRIBUȚIA ȘI INTERACȚIUNEA

Site-ul nostru poate oferi utilizatorilor facilități pentru a încărca sau a contribui la conținut sau alte materiale sau pentru a interacționa cu alți utilizatori. Atunci când utilizați aceste facilități, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că orice contribuție sau interacțiune este în măsura în care știți, corectă, cinstită și nu încalcă nici o lege sau reglementare aplicabilă.

În plus, orice contribuție sau interacțiune nu trebuie să includă nici un material, comentariu sau orice fel de implicare ce se include în categoriile de mai jos (fără a se limita la acestea):
-este defăimător, obscen, ofensator sau plin de ură;
-amenință, hartuieşte, alarmează sau deranjează orice altă persoană sau este posibil să o facă;
-invadează intimitatea altcuiva sau provoacă neplăceri sau anxietate oricărei persoane;
-promovează violența, activitatea ilegală sau orice formă de discriminare;
-este, sau se referă la material care este, explicit din punct de vedere sexual;
-încalcă dreptul de autor, dreptul la baze de date sau marca comercială a oricărei alte persoane;
-susține, promovează sau asistă orice activitate ilegală;
-este de natură să înșele orice persoană sau este săvârșită cu încălcarea unei obligații legale datorată unei terțe părți (cum ar fi o obligație de încredere);

VARIAŢII

Putem revizui acești termeni de utilizare în orice moment prin modificarea acestei pagini sau prin dispoziții sau anunțuri publicate în altă parte pe site-ul nostru. Vă rugăm să îi revizuiţi constant, sau să ne scrieţi la teo.diananeamtu@gmail.com pentru orice întrebare.

DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Suntem deţinător al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru și materialele publicate pe acesta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Este interzisă utilizarea oricărei părţi a materialelor pe site in scopuri comerciale.

Fiecare dintre următoarele, dar fără a se limita la: logo, articol, blog, video, imagine, simboluri și scrierile de pe acest site, precum şi a altor programe comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea noastra si sunt protejate prin drepturi de autor și nu pot fi reproduse electronic sau în alt mod sub nicio formă fără acordul scris al proprietarilor. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

DATELE DVS.

Noi procesăm informații despre dvs. în conformitate cu Politica de confidențialitate. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

LEGĂTURI CU LINK-URI EXTERNE

Pentru a proteja calitatea informaţiilor pe care le oferim şi intenţia lor pozitivă, este interzisă crearea un link către orice parte a site-ului nostru cu excepţia cazului în care ați obținut în prealabil consimțământul nostru scris și cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal, fără să prejudiciaţi reputația sau să profitați de ea.  Este interzisă conectarea astfel încât să sugerați vreo formă de asociere sau aprobare din partea noastră fără consimţământul nostru prealabil. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare.

Site-ul cu care îl conectați trebuie să respecte în toate privințele politica de utilizare acceptabilă de mai jos.

De asemenea, site-ul www.diananeamtu.ro poate conține legături către alte site-uri web, pagini web, servicii și resurse, iar www.diananeamtu.ro nu este responsabil pentru conținutul altor site-uri sau pentru disponibilitatea niciunuia dintre aceste site-uri sau servicii și nu este responsabil în nici un fel pentru orice conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale pe sau disponibil la, de la sau prin intermediul acestor site-uri.

Sunteți de acord că www.diananeamtu.ro este liber de orice răspundere, directă sau indirectă, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea dvs. în astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale pe sau disponibile la, de la sau prin intermediul acestui site.

INTERACŢIUNEA CU SITE-UL

Când postaţi informaţii pe site-ul nostru cum ar fi comentarii pe blog sau faceți contact cu alți utilizatori ai site-ului nostru, vă rugăm să respectați politica noastră de utilizare acceptabilă care se referă în principal la un comportament respectuos şi legal.

Nu vom fi răspunzători față de niciun terț pentru conținutul său exactitatea informaţiilor postate de dvs. sau de orice alt utilizator al site-ului nostru.

Avem dreptul de a elimina orice informaţie sau postare pe care le faceți pe site-ul nostru dacă, în opinia noastră, aceste materiale nu respectă standardele de conținut şi conduita stabilite în politica noastră de utilizare acceptabilă.

Este interzisă de asemenea orice interacţiune abuzivă a site-ului, inclusiv încercarea de a obţine acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, computer sau baze de date conectate la site-ul nostru.

Dacă nu respectați această prevedere, ați comite o infracțiune și dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat și vă vom raporta acțiunile autorităților relevante.

RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

Deşi au fost făcute toate demersurile pentru a se asigura că informațiile deținute pe acest site sunt corecte, totuşi materialul afișat pe site-ul nostru este furnizat fără garanții cu privire la acuratețea acestuia.

Drept urmare, www.diananeamtu.ro și autorii săi nu sunt responsabili pentru daunele apărute direct sau în consecință din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informațiile, serviciile sau produselor furnizate.

JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

Deşi militam pentru toleranță, înţelegere şi comunicare armonioasă, totuşi, în puţin probabilul caz în care se ajunge la o dispută ce nu poate fi rezolvată pe cale amiabilăorice neînţelegere dintre proprietarul site-ului și client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie supuse instanțelor competente din Cluj-Napoca.

Acești termeni de utilizare și orice litigiu sau revendicare care decurge din sau în legătură cu acestea sau cu obiectul sau forma lor va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legislația României.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentilor termeni si conditii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10(zece) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

TERMINARE

www.diananeamtu.ro își rezervă dreptul de a anula sau limita accesul la site și la oricare dintre servicii, în orice moment și fără o notificare prealabilă. www.diananeamtu.ro poate, de asemenea, să elimine orice conținut postat și să anuleze sau să modifice oricare dintre serviciile pe care le oferă, fără a anunța în prealabil. Sunteţi de acord ca www.diananeamtu.ro nu va fi răspunzător fata de dvs. sau faţă de terţi pentru orice anulare sau acces la site-ul www.diananeamtu.ro şi la serviciile/produsele sale.

AMENDAMENTE

Verificați în mod regulat această pagină, deoarece este posibil să revizuim această politică în orice moment. De asemenea, putem modifica sau actualiza oricând termenii si conditiile prin anunțuri publicate oriunde pe site-ul nostru.

2023 © Diana Neamtu. All rights Reserved